עברית
english
 Русский
Français
 
 

Accueil

 
 

Masseur-Kinésithérapeute

Patricia Tébéka

   
Soins prodigués Kiné respiratoire de l'enfant
  Drainage lymphatique manuel
  Rééducation périnéale
  Rééducation postnatale
  Renforcement musculaire
   
     
Consultations privées Ahuza 153, entrée Opsterland Raanana    
     
     
Téléphone - rdv 052-4637971

Version imprimée Version imprimée       Envoyer à un ami Envoyer à un ami